Khai thác khoáng sản

  • Khai thác khoáng sản

Tổng quan

Thuộc chiến lược đa dạng hóa lĩnh vực, các dự án khai thác và chế biến khoáng sản được Eras Group chú trọng đầu tư thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm tăng năng suất khai thác đi đôi với tiết kiệm tài nguyên đất nước hiệu quả. An toàn con người và gìn giữ môi trường luôn là những yếu tố tối thượng đảm bảo sự phát triển bền vững.

STT Dự Án Đang Triển Khai Vị Trí Quy Mô Trữ Lượng
1 Mỏ cát Tân Hải  Xã Tân Hải, thị xã La Gi và xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 58,8ha Trữ lượng: Khoảng 1.277.493m3
2 Mỏ đá Lập Sơn 4 Xã Sông Phan, huyện Hàm Tân và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 21ha Trữ lượng: Khoảng 3.255.242m3

Đặt Lịch

Hotline:
0971727374