Khai thác Năng lượng điện mặt trời và điện gió

  • Khai thác năng lượng sạch

Tổng quan

Hướng đến sử dụng nguồn năng lượng sạch bền vững, các công trình Điện năng lượng mặt trời và Điện gió được Eras Group đầu tư quy mô, hiệu suất tối đa đáp ứng nhu cầu và chiến lược phát triển kinh tế địa phương, chung tay bảo vệ môi trường.

STT Dự Án Đang Triển Khai Vị Trí Quy Mô
1 Điện năng lượng mặt trời 3.5  Xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận 133ha
2 Nhà máy Điện gió KDL Khai Long GĐ 1 Ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Hơn 2.165 ha
3 Nhà máy Điện mặt trời Vneco Vĩnh Long Xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long Gần 60ha

Đặt Lịch

Hotline:
0971727374