Nông nghiệp công nghệ cao, quản lý, bảo vệ rừng trồng

  • Nông Nghiệp công nghệ cao
  • 333000m2
  • Xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng

Tổng quan

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả nông nghiệp theo chuẩn VietGAP và Global, Eras Farm tích hợp ứng dụng tiên tiến công nghệ hóa, đảm bảo quy trình hoàn thiện tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản sạch an toàn tốt cho người tiêu dùng, góp phần phát triển nông nghiệp Việt Nam bền vững. Hướng đến tham gia và thúc đẩy ngành du lịch nước nhà vươn xa.

  • Tổng diện tích: 33,3ha
  • Số lượng sản phầm: 50-80 tấn/năm

Đặt Lịch

Hotline:
0971727374